Үзэсгэлэн

ҮЗЭСГЭЛЭН ЗУРАГ

2018 БЭЭЖИН СББА

2018 БЭЭЖИН CBBA5
2018 БЭЭЖИН CBBA6
2018 БЭЭЖИН CBBA2
2018 БЭЭЖИН CBBA1
2018 БЭЭЖИН CBBA4

2016 ХЯТАД СПОРТ ШОУ

2016 оны Хятадын спортын шоу

2017 ХЯТАД СПОРТ ШОУ

2017 оны Хятадын спортын шоу

2018 ХЯТАД СПОРТ ШОУ

2018 оны Хятадын спортын шоу

2016 IWF ШАНХАЙ

2019 оны Хятадын спортын шоу2
2019 оны Хятадын спортын шоу1

2020 ХЯТАД СПОРТ ШОУ

2020 оны Хятадын спортын шоу

2016 IWF ШАНХАЙ

2021 Хятадын спортын шоу

2016 IWF ШАНХАЙ

2016 IWF Шанхай

2019 IWF

2020 оны Хятадын спортын шоу
2021 Хятадын спортын шоу
2016 IWF Шанхай

2019 ФИБО ГЕРМАН

2019 FIBO Герман

ШАНХАЙ ҮЗЭСГЭЛЭН

Шанхайн үзэсгэлэн 1
Шанхайн үзэсгэлэн 2
Шанхайн үзэсгэлэн 3